ภูมิปัญญาในด้านศิลปการแสดง

ศิลปะการแสดง
        มหรสพหรือศิลปะการแสดง ที่ถือกันว่ามีรสชาติมาก เป็นเอกลักษณ์ เป็นยอดที่นิยม เป็นจิตวิญญาณ เป็นคุณวิเศษ และอิทธิพลทุกรูปแบบของมันได้ซึมซับเข้าไปในสายเลือด เสมือนเป็นชีวิตจิตใจของชาวปักษ์ใต้มาแต่โบราณ มีอย่างน้อย 2 อย่าง คือ หนังตะลุงกับมโนราห์ ดังมีคำพูดติดปากว่า “มาแต่ตรัง ไม่หนังก็โนราห์” คือเปรียบว่า คนพื้นเมืองนั้นมีคุณภาพอย่างน้อยจะต้องเป็นหรือเล่นได้ ไม่หนังตะลุงก็ต้องมโนราห์สักอย่างหนึ่งเป็นแน่ และถือกันว่าเป็นวิชาความรู้พิเศษ เป็นแนวทางแก่ชีวทัศน์ เป็นคุณสมบัติติดตัวคนพื้นเมืองมาช้านาน

โฆษณา

ภูมิปัญญาในด้านศิลปการแสดง

ศิลปะการแสดง
        มหรสพหรือศิลปะการแสดง ที่ถือกันว่ามีรสชาติมาก เป็นเอกลักษณ์ เป็นยอดที่นิยม เป็นจิตวิญญาณ เป็นคุณวิเศษ และอิทธิพลทุกรูปแบบของมันได้ซึมซับเข้าไปในสายเลือด เสมือนเป็นชีวิตจิตใจของชาวปักษ์ใต้มาแต่โบราณ มีอย่างน้อย 2 อย่าง คือ หนังตะลุงกับมโนราห์ ดังมีคำพูดติดปากว่า “มาแต่ตรัง ไม่หนังก็โนราห์” คือเปรียบว่า คนพื้นเมืองนั้นมีคุณภาพอย่างน้อยจะต้องเป็นหรือเล่นได้ ไม่หนังตะลุงก็ต้องมโนราห์สักอย่างหนึ่งเป็นแน่ และถือกันว่าเป็นวิชาความรู้พิเศษ เป็นแนวทางแก่ชีวทัศน์ เป็นคุณสมบัติติดตัวคนพื้นเมืองมาช้านาน

ยินดีต้อนรับ

องค์การสหประชาชาติ UN